Клубови – Војвођанска фудбалска лига „Југ“

Клубови – Војвођанска фудбалска лига „Југ“2023-09-16T09:53:31+02:00

ВЕТЕРНИК

СТАРИ БАНОВЦИ

НОВИ САД

ГОЛУБИНЦИ

БАЧКИ ЈАРАК

НОВА ПАЗОВА

ДОЊИ ТОВАРНИК

ТЕМЕРИН

ТЕМЕРИН

ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ КЛУБОВА