Upis trenera za UEFA “B” nivo

Shodno odluci Odbora za hitna pitanja FS Srbije, na sednici održanoj 17.03.2014. godine, Fudbalski savez Vojvodine obaveštava o prijemu dokumentacije za
POLAZNIKE UEFA „B“ LICENCE

Svi zainteresovani treneri (kandidati) koji žive i rade na teritoriji Fudbalskog saveza Vojvodine, a koji ispunjavaju uslove iz člana 12. Pravilnika o radu Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS i žele da steknu zvanje trener UEFA/FSS „B“ nivo potrebno je da do 4. aprila 2016. godine podnesu potrebnu dokumentaciju.
Prijem dokumentacije se može obaviti svakog radnog dana u prostorijama FS Vojvodine ili dostaviti putem pošte na adresu FS Vojvodine, 21102 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 92/5.

Kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta:

1. prijavu (preuzeti sa sajta FSV – www.fsv.rs),
2. fotokopiju diplome o najmanje završenoj srednjoj školi,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. potvrdu od suda da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim da obavlja stručni rad u fudbalu,
5. lekarsko uverenje o sposbnosti obavljanja trenerskog posla (ne starije od šest meseci),
6. fotokopija lične karte,
7. fotokopija „C“ licence (ako kandidat poseduje),
8. potvrda o igračkoj karijeri (najmanje šest godina),
9. obrazac sportske biografije (preuzeti na sajtu FSV – www.fsv.rs),
10. tri fotografije i
11. dokument o uplati.
Obaveštenja o dostavi i prijemu dokumentacije možete dobiti na brojeve telefona:

Fudbalski savez Vojvodine 021/421401 i 021/420885 ili
Miodrag Cvijić 063-537147

Uplata za UEFA/FSS „B“ licencu

Primalac: Fudbalski savez Vojvodine,
Svrha doznake: Uplata za UEFA „B“ licencu,
Tekućei račun: 310-2816-10,
Poziv na broj: 211/2016,
Iznos uplate: 100.000,00 dinara i
85.000,00 dinara (za one koji poseduju „C“ licencu).
Uplata se može obaviti u četiri rate.

Original dokument

2018-09-25T12:53:43+02:0030. 03. 2016.|