Sudije pomoćnici

rb Prezime i ime Mesto Datum rođenja
1. Koldžić Stefan Nikinci
2. Matić Dimitrije Šid 19.06.1991.
3. Bilić Dejan Morović 15.09.2000.
4. Skakavac Aleksandar Ruma 27.11.2000.
5. Ljubinković Branislav Ruma 20.10.1990.
6. Božoki Danijel Kovilj 23.09.1990.
7. Vukmirović Veljko Novi Sad 13.11.1995.
8. Kalman Petar Novi Sad 01.11.1993.
9. Malešević Nemanja Novi Sad 15.10.1996.
10. Malešević Mirela Čalma 07.03.1986.
11. Vukčević Dunja Novi Sad 22.01.2000.