Руководство лиге

rb Презиме и име Место Функција
1. Алимпић Зоран Нови Сад Комесар за такмичење
2. Деспотовић Драган Огар Заменик комесара за такмичење
3. Ћаћић Бранислав Ириг Комесар за суђење
4. Кесић Војислав Нови Сад Заменик комесара за суђење
5. Пупац Мирослав Бачка Паланка Дисциплински судија
6. Јовановић Стојша Рума Заменик дисциплинског судије
7. Дакић Милан Нови Сад Комесар за безбедност
8. Мирковић Милан Техничко лице у канцеларији ФСВ