Судије помоћници

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Јанковић Милош Банатски Брестовац 03.03.1993.
2. Јаћимовски Дејан Качарево 13.08.1996.
3. Максимовић Милош Старчево 11.04.1996.
4. Наумовић Марко Панчево 09.04.1996.
5. Стевковски Данил Панчево 29.12.1995.
6. Јовановић Никола Бела Црква 21.08.1998.
7. Тешић Милан
8. Николић Бојан Книћанин 05.02.1987.
9. Ристић Вељко Книћанин 30.07.1999.
10. Стошић Александар Зрењанин 01.11.1992.
11. Томашев Никола Зрењанин 04.10.1992.