Делегати ВФЛ -„Исток“

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Маринков Цвета Зрењанин 22.03.1950.
2. Мишић Жика Зрењанин 28.07.1954.
3. Радман Момчило Зрењанин
4. Бечејац Радослав Кикинда 22.06.1953.
5. Блажин Иван Нови Бечеј 18.05.1961.
6. Шешлија Владан Равни Тополовац 05.02.1986.
7. Стоилковски Милорад Пландиште 15.10.1966.
8. Рохарик Павел Падина
9. Стојаковић Александар Вршац 29.06.1970.
10. Ђорђевски Ненад Вршац
11. Крњајић Дејан Панчево 25.03.1980.
12. Ромић Боро Панчево
13. Јеринкић Бранислав Кикинда
14. Курјаков Милорад Арадац 20.02.1968.
15. Миздрак Гојко Лукићево
16. Попов Саша Српска Црња
17. Жужа Ђорђе Равни Тополовац
18. Андрејић Игор Бела Црква
19. Кирков Александар Вршац
20. Ковановић Милорад Зрењанин 14.09.1953.
21. Кирилов Здравко Ковин
22. Драмићанин Ненад Старчево
23. Јановић Зоран Плочица
24. Ђурица Златко Падина