Делегати ВФЛ – „Север“

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Латки Томислав Суботица
2. Ђуран Јован Палић 25.05.1966.
3. Војнић Пурчар Златко Суботица
4. Николић Владимир Ловћенац 18.08.1986.
5. Иванишевић Славиша Бачка Топола
6. Чонка Арон Ада
7. Мишковић Зоран Остојићево 25.07.1978.
8. Дабижљевић Славиша Бечеј
9. Дражић Лазар Бачка Паланка 19.11.1961.
10. Хашка Ненад Бачка Паланка
11. Бакић Живко Сомбор 18.03.1953.
12. Зобеница Славко Сомбор 11.09.1960.
13. Павловић Ђорђе Каравуково
14. Видаковић Срђан Апатин
15. Пуача Милош Црвенка
16. Драшковић Чедомир Бачка Топола 01.12.1957.
17. Сувајац Немања Суботица
18. Коберски Јосип Сомбор
19. Савин Милорад Оџаци
20. Андрић Дејан Станишић
21. Дракуловић Новак Врбас
22. Ћирић Немања Суботица 16.06.1990.
23. Марић Наде Параге 18.04.1967.
24. Лазић Мирко Суботица
25. Кнежевић Војислав Бачка Паланка
26. Станковић Милан Оџаци
27. Илић Јован Гајдобра