Srpska liga “Vojvodina” – Rukovodstvo lige

rb Prezime i ime Mesto Funkcija
1. Radaković Miodrag Žitište Komesar za takmičenje
2. Drljača Miodrag Apatin Zamenik komesara za takmičenje
3. Kiš-Čepegi Robert Novi Sad Komesar za suđenje
4. Milin Jovica Irig Zamenik komesara za suđenje
5. Pupac Miroslav Bačka Palanka Disciplinski sudija
6. Živković Milan Novi Sad Zamenik disciplinskog sudije
7. Ilić Goran Knićanin Komesar za bezbednost
8. Tomičić Nikola Tehničko lice u kancelariji FSV