„Спортски таленти Војводине“ – Предлог перспективних и талентованих спортиста и усавршавање спортских стручњака

У току је реализација пројекта Покрајинског секретаријата за спорт и омладину А.П. Војводине и Фудбалског савеза Војводине „Спортски таленти Војводине 2023. године“ чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, као и финансијска подршка спортским стручњацима.

Из тог разлога, неопходно је да нам најкасније до 27. јануара 2023. године доставите Ваше предлоге:

1. Предлог спортисте (рођени од 2003. до 2009. године).
2. Предлог спортског стручњака-тренера (рођени од 1978. до 1998. године).

Предложени спортски стручњак мора имати образовање или стручну оспособљеност из подручја спорта у складу са Законом о спорту и важећу дозволу за рад (лиценцу).

У прилогу овог дописа достављамо Вам следеће обрасце:

– за спортисте: „Најзначајнији спортски резултати“ (образац 2.) – посебан образац за сваког спортисту

– Извештај о процени реализације пројекта и анализу напретка перспективних спортиста који су били корисници стипендија у 2022. години са наведеним резултатима у 2022. години (за 5 спортиста) (образац 3.)

– за спортске стручњаке: „Предлог спортског стручњака за 2023. годину“ (образац 4.)

Попуњене обрасце и прилоге обрасцима треба доставити на мејл адресу: tomicic.nikola@fsv.rs

За све додатне информације молимо Вас да контактирате канцеларију ФСВ. Хвала на сарадњи.

Генерални секретар ФСВ
Цвијић Миодраг

Образац 2.
Образац 3.
Образац 4.
2023-01-09T15:25:36+02:0009. 01. 2023.|