Seminar za trenere Nacionalne „C“ licence 10. juna u Novom Sadu

PREDMET: Seminar za trenere Nacionalne „C“ licence u Novom Sadu
(SC „Vujadin Boškov“) u petak, 10. 06. 2016. godine sa početkom u 8.30 časova

Obaveštavamo Vas da će se seminar (predavanje) za trenera Nacionalne „C“ licence, u organizaciji Fudbalskog saveza Vojvodine i Centra za edukaciju fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Srbije, održati u petak, 10. juna 2016. godine u Novom Sadu (Sportski centar “Vujadin Boškov“) sa početkom u 8:30 časova.
Kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta:

1. prijavu (preuzeti sa sajta FSV – www.fsv.rs),
2. fotokopiju diplome o najmanje završenoj srednjoj školi,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. potvrdu od suda da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim da obavlja stručni rad u fudbalu,
5. lekarsko uverenje o sposobnosti obavljanja trenerskog posla (ne starije od šest meseci),
6. fotokopija lične karte,
7. potvrda o igračkoj karijeri (najmanje tri godine),
8. obrazac sportske biografije (preuzeti na sajtu FSV – www.fsv.rs),
10. dve fotografije i
11. dokument o uplati.
Obaveštenja o dostavi i prijemu dokumentacije možete dobiti na brojeve telefona:
Fudbalski savez Vojvodine 021/421401 i 021/420885 ili
Miodrag Cvijić 063/537147

Uplata za Nacionalnu „C“ licencu

Primalac: Fudbalski savez Vojvodine,
Svrha doznake: Uplata za Nacionalnu „C“ licencu,
Tekući račun: 310-2816-10,
Poziv na broj: 394/2016,
Iznos uplate: 15.000,00 dinara

2018-09-22T20:52:15+02:0025. 05. 2016.|