Прописи ФСВ

Одлука о начину попуњавања слободних места у фудбалским и футсал лигама на нивоу територијалних фудбалских савеза чланова ФСС - 31.05.2022.

Статут ФСВ - 17. фебруар 2022.

Пропозиције такмичења за Српске лиге - 2022./23.

Одлука о календару такмичења Војвођанских фудбалских лига - пролеће 2023.

Календар такмичења (Табеларни преглед) на територији ФСВ - пролеће 2023.

Одлука о надлежним ТДС органима ФСВ - 2022./23.

Одлука о именовању ТДС органа ФСВ - 2022./23.

Одлука о накнадама службеним лицима на утакмицама Српских лига

Одлука о накнадама службених и именованих лица на утакмицама у надлежности ФСВ - 2022./23.

Пропозиције такмичења у ВФЛ - 2022./23.

Правилник о условима за пријем терена за такмичење у ВФЛ

Упутство за бараж утакмице за попуњавање ВФЛ - 2022./23.

Одлука о образовању конференција клубова - 2022./23.

Састав клубова Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2022./23.

Састав клубова ВФЛ Север - 2022./23.

Састав клубова ВФЛ Исток - 2022./23.

Састав клубова ВФЛ Југ - 2022./23.

Одлука о висини таксе за ангажовање специјалног известиоца и посматрача суђења на захтев клубова - 2021./22.

Одлука о утврђивању износа чланарине за програмске активности - јесен 2022.

Одлука о лиценцирању службених лица клубова, делегата и такмичарских органа - 2022./23.

Одлука о обавезном снимању утакмица Српске лиге ВОЈВОДИНА - јул 2021.

Упутство о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама СЛВ и ВФЛ - 2022./23.

Састав клубова у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2022/2023.

Пропозиције такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2022/2023.

Адресар клубова "ОКП" лига ФСВ за 2022/2023.

Сатнице одигравања утакмица "ОКП" лига ФСВ 2022/2023.

Календар млађе категорије ФСВ јесен 2022.

Календар млађе категорије ФСВ пролеће 2022/23.

Одлука о именовању Комесара млађих категорија за такмичарску сезону 2022/23.

Пропозиције такмичења за Куп Србије на територији ФСВ - 2022./23.

Правилник о раду Комисије за решавање спорова "Клуб - Тренер - Играч"

Правилник о вођењу књиге чланова ФСВ

Одлука о висини новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима - 2022./23.

Закон о спорту

Правилници Закона о спорту