Прописи ФСВ

Одлука о начину попуњавања слободних места у фудбалским и футсал лигама на нивоу територијалних фудбалских савеза чланова ФСС - 27.12.2023.

Статут ФСВ - 17. фебруар 2022.

Пропозиције такмичења Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2024./25.

Одлука о календару такмичења на територији ФСВ - јесен 2024.

Календар такмичења (Табеларни преглед) на територији ФСВ - јесен 2024.

Одлука о надлежним ТДС органима ФСВ - 2024./25.

Одлука о именовању ТДС органа ФСВ - 2024./25.

Одлука о накнадама службених и именованих лица на утакмицама у надлежности ФСВ - 2024./25.

Пропозиције такмичења у ВФЛ - 2024./25.

Правилник о условима за пријем терена за такмичење у ВФЛ

Упутство за бараж утакмице за попуњавање СЛВ - 2024./25.

Упутство за бараж утакмице за попуњавање ВФЛ - 2024./25.

Одлука о образовању конференција клубова - 2024./25.

Састав клубова Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2024./25.

Састав клубова ВФЛ Север - 2024./25.

Састав клубова ВФЛ Исток - 2024./25.

Састав клубова ВФЛ Југ - 2024./25.

Одлука о висини таксе за ангажовање специјалног известиоца и посматрача суђења на захтев клубова - 2021./22.

Одлука о утврђивању износа чланарине за програмске активности - јесен 2024.

Одлука о лиценцирању службених лица клубова, делегата и такмичарских органа - 2024./25.

Одлука о обавезном снимању утакмица Српске лиге ВОЈВОДИНА - јул 2021.

Одлука о обавезном снимању утакмица Војвођанских фудбалских лига - јул 2023.

Упутство о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама СЛВ и ВФЛ - 2024./25.

Пропозиције такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине 2023/24.

Адресар клубова "ОКП" лига ФСВ за 2023/24.

Састав клубова у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2023/24.

Сатнице одигравања утакмица "ОКП" лига ФСВ 2023/2024.

Календар млађих категорија ФСВ јесен 2023/2024.

Календар млађих категорија ФСВ пролеће 2023/2024.

Одлука о именовању Комесара мл.категорија за такмичарску сезону 2023/24.

Пропозиције такмичења за Куп Србије на територији ФСВ - 2024./25.

Правилник о раду Комисије за решавање спорова "Клуб - Тренер - Играч"

Правилник о вођењу књиге чланова ФСВ

Одлука о висини новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима - 2023./24.

Закон о спорту

Правилници Закона о спорту