Надзорни одбор

рб Презиме и име Место
1. Попов Љубиша - Председник Вршац
2. Дроњак Драган Стара Пазова
3. Кострешевић Новак Нови Сад
4. Маринков Цвета Зрењанин
5. Тадић Петар Бачка Топола