Извршни одбор

рб Презиме и име Место
1. Симовић Драган - Председник + члан секретаријата Суботица
2. Дуброја Мирко - Подпредседник + члан секретаријата Нови Сад
3. Николић Ненад - Подпредседник + члан секретаријата Ловћенац
4. Ратковић Предраг - Подпредседник + члан секретаријата Панчево
5. Пурић Зоран - Члан секретаријата Сомбор
6. Драча Горан - Заменик председника Суботица
7. Антић Горан Ветерник
8. Булатовић Бранислав Сента
9. Жутић Ђорђе Петроварадин
10. Завишин Срђан Сомбор
11. Кнежевић Жељко Нови Сад
12. Матић Станко Нови Сад
13. Рнић Марјан Бачка Паланка
14. Старчевић Горан Зрењанин
15. Тувеџић Славко Инђија