Документи

Изјава COVID-19 - 13.08.2020.

Записник са фудбалске утакмице СЛВ (Word, 48 KB)

Записник са фудбалске утакмице СЛВ (PDF, 391 KB)

Записник са фудбалске утакмице ВФЛ (Word, 47 KB)

Записник са фудбалске утакмице ВФЛ (PDF, 485 KB)

Налог за службено путовање

Налог за службено путовање

Упитник за исплату трошкова (Word, 129 KB)

Упитник за исплату трошкова (PDF, 321 KB)

Налог за обављање службене дужности на утакмици (Word, 158 KB)

Налог за обављање службене дужности на утакмици (PDF, 424 KB)

Извештај делегата (Word, 48 KB)

Извештај делегата (PDF, 393 KB)

Изјава искљученог играча - одстрањеног службеног лица (Word, 141 KB)

Спецификација трошкова службених лица на утакмицама

Спецификација трошкова службених лица на утакмицама

Упитник за клубове

Упитник за клубове

Упитник за клубове млађих категорија

Упитник за клубове млађих категорија

Упитник за делегата Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге

Упитник за делегата Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге

Основни подаци о делегату

Основни подаци о делегату

Мишљење клуба о суђењу

Мишљење клуба о суђењу

АПР - Основне информације (како реализовати упис ФК код АПР РС)

АПР - Евиденциона пријава

АПР - Пријава за упис превођења

АПР - Пријава за брисање

АПР - Пријава за упис

АПР - Пријава за упис промене података

АПР - Захтев за издавање потврде-уверења

АПР - Захтев за издавање уверења о регистровани подацима

АПР - Захтев за резервацију назива