Obaveštenje o promeni datuma održavanja seminara VFL