Izborna skupština Strukovne organizacije sudija 16. februara u Staroj Pazovi