Generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda Jovan Šurbatović posetio FSV