Футсал документи

Спецификација трошкова службених лица на ФУТСАЛ утакмицама

Спецификација трошкова службених лица на ФУТСАЛ утакмицама

Налог за обављање службене дужности на ФУТСАЛ утакмици

Налог за обављање службене дужности на ФУТСАЛ утакмици

Формулар за лекарски преглед за судије

Формулар за лекарски преглед за судије

Захтев за издавање дозволе за рад тренера

Захтев за издавање дозволе за рад тренера

Образац бр. 1 a - Обавештење МУП-у ФЛВ

Образац бр. 1 a - Обавештење МУП-у ФЛВ

Образац бр. 1 б - Пријава МУП-у ФЛВ

Образац бр. 1 б - Пријава МУП-у ФЛВ

Образац бр. 2 - Имена званичних лица ФЛВ

Образац бр. 2 - Имена званичних лица ФЛВ

Образац бр. 3 - Имена редара ФЛВ

Образац бр. 3 - Имена редара ФЛВ

Образац бр. 4 -Изјава искљученог играча ФЛВ

Образац бр. 4 -Изјава искљученог играча ФЛВ

Образац бр. 5 - Изјаве службених лица поводом искључења ФЛВ

Образац бр. 5 - Изјаве службених лица поводом искључења ФЛВ