Delegiranje za Omladinsko-Kadetsko-Pionirsku ligu u petak