ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу овлашћења Извршног одбора ФС Војводине са VII седнице одржане 14.07.2017. године, и у складу са чланом 78. Статута Фудбалског савеза Војводине, Секретаријат ИО ФСВ на својој XVIII седници одржаној 10.08.2017. године, под тачком 10 Дневног реда, донео је следећи :

З А К Љ У Ч А К

          На основу Одлуке дисциплинског судије Српске лиге Војводина број 358/1, Одлуке комесара Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге “Банат“ број 357/3 , Одлуке дисциплинског судије Српске лиге Војводина број 423/2017, које су извршне и односе се на дуговања ФК “Вршац“ према Фудбалском савезу Војводине, службеним лицима и тренеру, Секретаријат ИО ФСВ на основу увида у стање доноси закључак и даје додатни рок Фудбалском клубу “Вршац“ да измири своје доспеле обавезе.

Рок за измирење обавеза је 14.08.2017. године (понедељак) у 12,00 часова.

Уколико ФК “Вршац“ из Вршца не испуни своје обавезе до датог рока , Секретаријат ИО ФСВ донеће одлуку на основу члана 33. Дисциплинског правилника ФСС о искључењу ФК “Вршац“ из такмичења Српске лиге Војводина у такмичарској 2017./18. сезони.

Закључак се доноси због сачувања интегритета такмичења и како би се спречила евентуална неизвесност попуне лига и на време започело такмичење у такмичарској 2017./18. сезони.

                                                                                   Председник ФС Војводине

                                                                                 Симовић Драган

2018-09-17T16:30:53+02:0010. 08. 2017.|