Bulevar oslobođenja 92/V, 21 102 Novi Sad; T: 021/421-401; 021/420-885; 064/8455-490; F: 021/66-23-460|kancelarija@fsv.rs

Upis trenera za UEFA „B“ nivo

Shodno odluci Odbora za hitna pitanja FS Srbije, na sednici održanoj 17.03.2014. godine, Fudbalski savez Vojvodine obaveštava o prijemu dokumentacije za

POLAZNIKE UEFA „B“ NIVOA

Svi zainteresovani treneri (kandidati) koji žive i rade na teritoriji Fudbalskog saveza Vojvodine, a koji ispunjavaju uslove iz člana 12. Pravilnika o radu Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS i žele da steknu trenersku licencu UEFA/FSS „B“ nivo potrebno je da podnesu prijavu za upis.

Prijem dokumentacije se može obaviti svakog radnog dana u prostorijama FS Vojvodine ili dostaviti putem pošte na adresu FS Vojvodine, 21102 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 92/5, PAK 403645.

Područni fudbalski savezi, koji žele da se nastava organizuje na njihovoj teritoriji za trenere UEFA/FSS „B“ nivo, treba da imaju minimum 25 kandidata.

Kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta:

prijavu (preuzeti sa sajta FSV – www.fsv.rs),
fotokopiju diplome o najmanje završenoj srednjoj školi,
izvod iz matične knjige rođenih,
potvrdu od suda da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim da obavlja stručni rad u fudbalu,
lekarsko uverenje o sposbnosti obavljanja trenerskog posla (ne starije od šest meseci),
fotokopija lične karte,
fotokopija „C“ licence (ako kandidat poseduje),
potvrda o igračkoj karijeri (najmanje šest godina),
obrazac sportske biografije (preuzeti na sajtu FSV – www.fsv.rs),
tri fotografije i
dokument o uplati.
Obaveštenja o dostavi i prijemu dokumentacije možete dobiti na brojeve telefona:

Fudbalski savez Vojvodine            021-421401 i 021-420885    ili

Miloš Paprica                                063-8706689 i 065-8706689.

Uplata za UEFA/FSS „B“ licencu

Primalac:                Fudbalski savez Vojvodine,
Svrha doznake:        Uplata za UEFA „B“ licencu,

Tekuće račun:        310-2816-10,

Poziv na broj:          8/6-2015,

Iznos uplate:          80.000,00 dinara i

65.000,00 dinara (za one koji poseduju „C“ licencu).

Uplata se može obaviti u dve rate.

2018-09-23T07:44:51+02:0018. 02. 2015.|