Судије помоћници

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Вуколић Срђан Лаћарак 02.03.1997.
2. Росић Марко Инђија 06.01.1996.
3. Станојчев Ђорђе Ириг 25.08.1995.
4. Матић Димитрије Шид 19.06.1991.
5. Божоки Данијел Ковиљ 23.09.1990.
6. Калман Петар Нови Сад 01.11.1993.
7. Вукмировић Вељко Нови Сад 13.11.1995.
8. Малешевић Немања Нови Сад 15.10.1996.
9. Миоданић Владимир Ветерник 15.03.1995.
10. Малешевић Мирела Чалма 07.03.1986.