Судије помоћници

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Јанковић Милош Банатски Брестовац 03.03.1993.
2. Јаћимовски Дејан Качарево 13.08.1996.
3. Максимовић Милош Старчево 11.04.1996.
4. Миливојев Бојан Алибунар 26.02.1991.
5. Наумовић Марко Панчево 09.04.1996.
6. Рашковић Бошко Панчево 12.02.1996.
7. Стевковски Данил Панчево 29.12.1995.
8. Николић Бојан Книћанин 05.02.1987.
9. Радишић Дејан Зрењанин 24.09.1998.
10. Ристић Вељко Книћанин 30.07.1999.
11. Стошић Александар Зрењанин 01.11.1992.
12. Томашев Никола Зрењанин 04.10.1992.