Делегати

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Маринков Цвета Зрењанин 22.03.1950.
2. Мишић Жика Зрењанин 28.07.1954.
3. Пандуров Жива Зрењанин 07.02.1955.
4. Ђенић Предраг Стајићево 21.12.1962.
5. Пандуров Миле Зрењанин
6. Ковановић Милорад Зрењанин 14.09.1953.
7. Бечејац Радослав Кикинда 22.06.1953.
8. Блажин Иван Нови Бечеј 18.05.1961.
9. Гаврић Миле Српска Црња
10. Шешлија Владан Равни Тополовац 05.02.1986.
11. Станков Жељко Зрењанин
12. Станковић Драган Бела Црква 12.11.1962.
13. Стоилковски Милорад Пландиште 15.10.1966.
14. Рохарик Павел Падина
15. Шипош Даниел Вршац
16. Стојаковић Александар Вршац 29.06.1970.
17. Ђорђевски Ненад Вршац
18. Јановић Зоран Плочица
19. Јевтић Бојан Панчево 06.05.1981.
20. Крњајић Дејан Панчево 25.03.1980.
21. Ожеговић Слободан Омољица 25.04.2015.
22. Ромић Боро Панчево
23. Момчиловић Зоран Панчево 06.07.1952.
24. Јеринкић Бранислав Кикинда