Војвођанска фудбалска лига „Север“ – делегирање

Делегирање ВФЛ "Север" - 30. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 29. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 28. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 27. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 26. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 25. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 24. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 23. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 22. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 21. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 20. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 19. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 18. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 17. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 16. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 15. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 14. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 13. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 12. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 11. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 10. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 9 коло Делегирање ВФЛ "Север" - 8. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 7. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 6. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 5. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 4. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 3. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 2. коло Делегирање ВФЛ "Север" - 1. коло