Судије помоћници

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Бошкић Милан Оџаци 02.10.1993.
2. Јањић Милован Гајдобра 23.07.1991.
3. Кантар Дарко Бачка Паланка 19.12.1990.
4. Маравић Марко Црвенка 09.05.1995.
5. Маркуш Милош Оџаци 20.02.1989.
6. Поповић Јован Суботица 20.01.1995.
7. Прибаковић Никола Бачка Топола 13.02.1996.
8. Пурић Марко Ловћенац 15.11.1995.
9. Станић Петар Врбас 25.01.1992.
10. Трбовић Миодраг Нови Кнежевац 13.06.1990.