Судије помоћници

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Николић Владимир Ловћенац 20.09.1997.
2. Поповић Јован Суботица 20.01.1995.
3. Пурић Марко Ловћенац 15.11.1995.
4. Станић Петар Врбас 25.01.1992.
5. Суботић Немања Суботица 17.09.1995.
6. Трбовић Миодраг Нови Кнежевац 13.06.1990.
7. Чорокало Немања Суботица 08.08.1999.
8. Алексић Бојан Каравуково 26.03.1994.
9. Бошкић Милан Оџаци 02.10.1993.
10. Јањић Милован Гајдобра 23.07.1991.
11. Кантар Дарко Бачка Паланка 19.12.1990.
12. Колаковић Игор Бачка Паланка 18.09.1988.
13. Маравић Марко Црвенка 09.05.1995.
14. Маркуш Милош Оџаци 20.02.1989.
15. Шолаја Дејан Обровац 18.12.1990.
16. Хернаус Андреа Сомбор 01.04.1994.