Руководство лиге

rb Презиме и име Место Функција
1. Пурић Зоран Сомбор Комесар за такмичење
2. Марјанац Драган Заменик комесара за такмичење
3. Вучић Дејан Суботица Комесар за суђење
4. Ђукановић Илија Суботица Заменик комесара за суђење
5. Пупац Мирослав Бачка Паланка Дисциплински судија
6. Јовановић Стојша Рума Заменик дисциплинског судије
7. Дракуловић Новак Врбас Комесар за безбедност
8. Мирковић Милан Техничко лице у канцеларији ФСВ