Делегати

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Латки Томислав Суботица
2. Ђуран Јован Палић 25.05.1966.
3. Ивановић Милан Суботица 25.02.1984.
4. Војнић Пурчар Златко Суботица
5. Николић Владимир Ловћенац 18.08.1986.
6. Савић Томислав Бачка Топола 30.08.1979.
7. Иванишевић Славиша Бачка Топола
8. Чонка Арон Ада
9. Ђуровић Дејан Врбас
10. Мишковић Зоран Остојићево 25.07.1978.
11. Поповић Драго Србобран
12. Дабижљевић Славиша Бечеј
13. Ковачевић Чедомир Бачка Паланка 22.05.1978.
14. Дражић Лазар Бачка Паланка 19.11.1961.
15. Хашка Ненад Бачка Паланка
16. Бакић Живко Сомбор 18.03.1953.
17. Зобеница Славко Сомбор 11.09.1960.
18. Павловић Ђорђе Каравуково
19. Вујаковић Дмитар Бачка Паланка
20. Видаковић Срђан Апатин
21. Пуача Милош Црвенка
22. Марјановић Александар Сомбор
23. Петровић Стојилко Оџаци 20.07.1957.
24. Бубања Драган Станишић 27.06.1964.
25. Драшковић Чедомир Бачка Топола 01.12.1957.