Делегати ВФЛ – „Север“

rb Презиме и име Место Датум рођења
1. Латки Томислав Суботица
2. Ђуран Јован Палић 25.05.1966.
3. Војнић Пурчар Златко Суботица
4. Николић Владимир Ловћенац 18.08.1986.
5. Савић Томислав Бачка Топола 30.08.1979.
6. Иванишевић Славиша Бачка Топола
7. Чонка Арон Ада
8. Ђуровић Дејан Врбас
9. Мишковић Зоран Остојићево 25.07.1978.
10. Дабижљевић Славиша Бечеј
11. Дражић Лазар Бачка Паланка 19.11.1961.
12. Хашка Ненад Бачка Паланка
13. Бакић Живко Сомбор 18.03.1953.
14. Зобеница Славко Сомбор 11.09.1960.
15. Павловић Ђорђе Каравуково
16. Видаковић Срђан Апатин
17. Пуача Милош Црвенка
18. Драшковић Чедомир Бачка Топола 01.12.1957.
19. Сувајац Немања Суботица
20. Киш-Бичкеи Арпад Торњош 21.01.1965.
21. Коберски Јосип Сомбор
22. Савин Милорад Оџаци
23. Грубор Зоран Бачка Паланка
24. Новаковић Горан Кула
25. Андрић Дејан Станишић
26. Дракуловић Новак Врбас
27. Радошевић Душан Суботица 05.11.1945.