Srpska liga „Vojvodina“ – Rukovodstvo lige

rb Prezime i ime Mesto Funkcija
1. Radaković Miodrag Žitište Komesar za takmičenje
2. Drljača Miodrag Apatin Zamenik komesara za takmičenje
3. Pavlović Branko Zrenjanin Komesar za suđenje
4. Pupac Miroslav Bačka Palanka Disciplinski sudija
5. Jovanović Stojša Ruma Zamenik disciplinskog sudije
6. Jelić Radiša Novi Sad Komesar za bezbednost
7. Tomičić Nikola Tehničko lice u kancelariji FSV