Delegati – posmatrači

rb Prezime i ime Mesto Datum rođenja
1. Vukelić Rade Subotica 29.05.1968.
2. Obradović Milan Bačka Topola 08.11.1956.
3. Vučić Dejan Subotica 23.03.1977.
4. Đukanović Ilija Subotica 27.01.1978.
5. Leković Goran Sombor 11.10.1966.
6. Novaković Goran Kula 02.11.1970.
7. Cvjetićanin Dušan Sombor 26.06.1978.
8. Brdar Ilija Novi Sad 20.09.1981.
9. Medaković Goran Pančevo 04.02.1971.
10. Milošević Dragan Vršac 02.09.1977.
11. Ožegović Slobodan Omoljica 25.04.2015.
12. Jevtić Bojan Pančevo 06.05.1981.
13. Šibul Ivan Kikinda 19.11.1962.
14. Rodean Marijan Zrenjanin 26.06.1973.
15. Pandurov Milorad Zrenjanin 14.04.1956.
16. Pandurov Živa Zrenjanin 07.02.1955.
17. Subotić Uroš Inđija 16.02.1959.
18. Aleksić Vladan Bosut 28.05.1963.
19. Milanović Igor Sremska Mitrovica 07.05.1987.
20. Ćaćić Branislav Irig 03.01.1979.
21. Kiš-Čepegi Robert Novi Sad 01.06.1976.
22. Krakanović Milan Novi Sad 23.09.1974.
23. Mićanović Momčilo Novi Sad 02.11.1969.
24. Vuksanović Dragoljub Novi Sad 14.02.1970.
25. Šovljanski Aleksandar Novi Sad 21.01.1979.