Rukovodstvo lige

rb Prezime i ime Mesto Funkcija
1. Vukanović Ilija Subotica Komesar za takmičenje
2. Šovljanski Aleksandar Novi Sad Komesar za suđenje
3. Tomičić Nikola Tehničko lice u kancelariji FSV