Руководство лиге

rb Презиме и име Место Функција
1. Чочић Сеад Буковац Комесар за такмичење
2. Петровић Роберт Сремска Митровица Заменик комесара за такмичење
3. Обрадовић Милан Бачка Топола Комесар за суђење
4. Бељевић Предраг Врбас Заменик комесара за суђење
5. Томичић Никола Техничко лице у канцеларији ФСВ