Propisi FSV

Odluka o merama za primenu Statuta FSV prema SSOS FSV - 18.02.2020.

Statut FSV - 24. novembar 2017.

Propozicije takmičenja za Srpske lige - 2019./20.

Odluka o igračima koji imaju pravo nastupa u Srpskoj ligi kao bonus igrači - 2019./20.

Odluka o kalendaru takmičenja Srpske lige VOJVODINA - 2019./20.

Odluka o kalendaru takmičenja Vojvođanskih fudbalskih liga - proleće 2020.

Kalendar takmičenja (Tabelarni pregled) na teritoriji FSV - proleće 2020.

Odluka o nadležnim TDS organima FSV - jul 2019

Odluka o imenovanju TDS organa FSV - jul 2019.

Odluka o naknadama službenim licima na utakmicama Srpskih liga

Odluka o naknadama za obavljanje službenih dužnosti na utakmicama u nadležnosti FSV - jul 2019.

Odluka o izmenama odluke o naknadama za obavljanje službenih dužnosti na utakmicama u nadležnosti FSV - februar 2020.

Propozicije takmičenja u VFL - jul 2019.

Pravilnik o uslovima za prijem terena za takmičenje u VFL

Uputstvo za baraž utakmice za popunjavanje SLV - jul 2019.

Uputstvo za baraž utakmice za popunjavanje VFL - jul 2019.

Odluka o obrazovanju konferencija klubova - jul 2019.

Sastav klubova Srpske lige VOJVODINA - 2019./20.

Sastav klubova VFL Sever - 2019./20.

Sastav klubova VFL Istok - 2019./20.

Sastav klubova VFL Jug - 2019./20.

Sastav klubova u Omladinskim, Kadetskim i Pionirskim ligama Vojvodine - 2019./20.

Odluka o visini takse za angažovanje specijalnog izvestioca i posmatrača suđenja na zahtev klubova - 2019./20.

Odluka o utvrđivanju iznosa članarine za programske aktivnosti - proleće 2020.

Odluka o licenciranju službenih lica klubova, delegata i takmičarskih organa - jul 2019.

Odluka o obaveznom snimanju utakmica Srpske lige VOJVODINA

Uputstvo o načinu i postupku određivanja delegata i sudija na utakmicama SLV i VFL - jul 2019.

Kalendar takmičenja u Omladinskim, Kadetskim i Pionirskim ligama Vojvodine - proleće 2020.

Propozicije takmičenja u Omladinskim, Kadetskim i Pionirskim ligama Vojvodine - 2019./20.

Pravo nastupa igrača u ligama mlađih kategorija - 2019./20.

Propozicije takmičenja za Kup Srbije na teritoriji FSV - jul 2019.

Pravilnik o vođenju knjige članova FSV

Odluka o visini novčanih kazni koje se mogu izreći klubovima, igračima, trenerima, sudijama i drugim sportskim radnicima - jul 2019.

Zakon o sportu

Pravilnici Zakona o sportu