Propisi FSV

Statut FSV - 24. novembar 2017.

Propozicije takmičenja za Srpske lige - 2018./19.

1. Odluka Odbora za hitna pitanja FSS o privremenom proširenju Srpske lige VOJVODINA u takmičarskoj 2018./19. sezoni

2. Odluka Sekretarijata IO FSV vezano za proširenje Srpske lige Vojvodina u takmičarskoj 2018./19. sezoni

Odluka o brisanju FK "Srbobran" iz takmičenja Srpske lige VOJVODINA - februar 2019.

Odluka o igračima koji imaju pravo nastupa u Srpskoj ligi kao bonus igrači - 2018./19.

Odluka o kalendaru takmičenja Srpske lige VOJVODINA - proleće 2019.

Odluka o kalendaru takmičenja Vojvođanskih fudbalskih liga - proleće 2019.

Kalendar takmičenja (Tabelarni pregled) na teritoriji FSV - proleće 2019.

Odluka o nadležnim takmičarskim, disciplinskim i sudijskim organima FSV - jul 2018.

Odluka o imenovanju takmičarskih, disciplinskih i sudijskih organa FSV - 2018-19

Odluka o naknadama službenim licima na utakmicama Srpskih liga - 2016./17.

Odluka o naknadama za obavljanje službenih dužnosti na utakmicama u nadležnosti FSV - jul 2018.

Propozicije takmičenja u VFL - jul 2018.

Pravilnik o uslovima za prijem terena za takmičenje u VFL - maj 2018

Uputstvo za baraž utakmice za popunjavanje Srpske lige VOJVODINA - jul 2018.

Uputstvo za baraž utakmice za popunjavanje Vojvođanskih fudbalskih liga - jul 2018.

Odluka o obrazovanju konferencija klubova - jul 2018.

Sastav klubova Srpske lige VOJVODINA - 2018./19.

Sastav klubova VFL Sever - 2018./19.

Sastav klubova VFL Istok - 2018./19.

Sastav klubova VFL Jug - 2018./19.

Sastav klubova u Omladinskim, Kadetskim i Pionirskim ligama Vojvodine - 2018./19.

Odluka o visini takse za angažovanje specijalnog izvestioca i posmatrača suđenja na zahtev klubova - 2018./19.

Odluka o utvrđivanju iznosa članarine za programske aktivnosti - februar 2019.

Odluka o licenciranju službenih lica klubova, delegata i takmičarskih organa - jul 2018.

Odluka o obaveznom snimanju utakmica Srpske lige VOJVODINA - jul 2017

Uputstvo o načinu i postupku određivanja delegata i sudija na utakmicama SLV i VFL - jul 2018.

Kalendar takmičenja u Omladinskim, Kadetskim i Pionirskim ligama Vojvodine - proleće 2019.

Propozicije takmičenja u Omladinskim, Kadetskim i Pionirskim ligama Vojvodine - 2018./19.

Pravo nastupa igrača u ligama mlađih kategorija - 2018./19.

Propozicije takmičenja za Kup Srbije na teritoriji FSV - jun 2018.

Pravilnik o vođenju knjige članova FSV

Odluka o visini novčanih kazni koje se mogu izreći klubovima, igračima, trenerima, sudijama i drugim sportskim radnicima - jul 2018.

Zakon o sportu

Pravilnici Zakona o sportu