Прописи ФСВ

Одлука о мерама за примену Статута ФСВ према ССОС ФСВ - 18.02.2020.

Статут ФСВ - 24. новембар 2017.

Пропозиције такмичења за Српске лиге - 2019./20.

Одлука о играчима који имају право наступа у Српској лиги као бонус играчи - 2019./20.

Одлука о календару такмичења Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2019./20.

Одлука о календару такмичења Војвођанских фудбалских лига - пролеће 2020.

Календар такмичења (Табеларни преглед) на територији ФСВ - пролеће 2020.

Одлука о надлежним ТДС органима ФСВ - јул 2019

Одлука о именовању ТДС органа ФСВ - јул 2019.

Одлука о накнадама службеним лицима на утакмицама Српских лига

Одлука о накнадама за обављање службених дужности на утакмицама у надлежности ФСВ - јул 2019.

Одлука о изменама одлуке о накнадама за обављање службених дужности на утакмицама у надлежности ФСВ - фебруар 2020.

Пропозиције такмичења у ВФЛ - јул 2019.

Правилник о условима за пријем терена за такмичење у ВФЛ

Упутство за бараж утакмице за попуњавање СЛВ - јул 2019.

Упутство за бараж утакмице за попуњавање ВФЛ - јул 2019.

Одлука о образовању конференција клубова - јул 2019.

Састав клубова Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2019./20.

Састав клубова ВФЛ Север - 2019./20.

Састав клубова ВФЛ Исток - 2019./20.

Састав клубова ВФЛ Југ - 2019./20.

Састав клубова у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2019./20.

Одлука о висини таксе за ангажовање специјалног известиоца и посматрача суђења на захтев клубова - 2019./20.

Одлука о утврђивању износа чланарине за програмске активности - пролеће 2020.

Одлука о лиценцирању службених лица клубова, делегата и такмичарских органа - јул 2019.

Одлука о обавезном снимању утакмица Српске лиге ВОЈВОДИНА

Упутство о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама СЛВ и ВФЛ - јул 2019.

Календар такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - пролеће 2020.

Пропозиције такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2019./20.

Право наступа играча у лигама млађих категорија - 2019./20.

Пропозиције такмичења за Куп Србије на територији ФСВ - јул 2019.

Правилник о вођењу књиге чланова ФСВ

Одлука о висини новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима - јул 2019.

Закон о спорту

Правилници Закона о спорту