Прописи ФСВ

Статут ФСВ - 24. новембар 2017.

Пропозиције такмичења за Српске лиге - 2018./19.

1. Одлука Одбора за хитна питања ФСС о привременом проширењу Српске лиге ВОЈВОДИНА у такмичарској 2018./19. сезони

2. Одлука Секретаријата ИО ФСВ везано за проширење Српске лиге Војводина у такмичарској 2018./19. сезони

Одлука о брисању ФК "Србобран" из такмичења Српске лиге ВОЈВОДИНА - фебруар 2019.

Одлука о играчима који имају право наступа у Српској лиги као бонус играчи - 2018./19.

Одлука о календару такмичења Српске лиге ВОЈВОДИНА - пролеће 2019.

Одлука о календару такмичења Војвођанских фудбалских лига - пролеће 2019.

Календар такмичења (Табеларни преглед) на територији ФСВ - пролеће 2019.

Одлука о надлежним такмичарским, дисциплинским и судијским органима ФСВ - јул 2018.

Одлука о именовању такмичарских, дисциплинских и судијских органа ФСВ - 2018-19

Одлука о накнадама службеним лицима на утакмицама Српских лига - 2016./17.

Одлука о накнадама за обављање службених дужности на утакмицама у надлежности ФСВ - јул 2018.

Пропозиције такмичења у ВФЛ - јул 2018.

Правилник о условима за пријем терена за такмичење у ВФЛ - мај 2018

Упутство за бараж утакмице за попуњавање Српске лиге ВОЈВОДИНА - јул 2018.

Упутство за бараж утакмице за попуњавање Војвођанских фудбалских лига - јул 2018.

Одлука о образовању конференција клубова - јул 2018.

Састав клубова Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2018./19.

Састав клубова ВФЛ Север - 2018./19.

Састав клубова ВФЛ Исток - 2018./19.

Састав клубова ВФЛ Југ - 2018./19.

Састав клубова у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2018./19.

Одлука о висини таксе за ангажовање специјалног известиоца и посматрача суђења на захтев клубова - 2018./19.

Одлука о утврђивању износа чланарине за програмске активности - фебруар 2019.

Одлука о лиценцирању службених лица клубова, делегата и такмичарских органа - јул 2018.

Одлука о обавезном снимању утакмица Српске лиге ВОЈВОДИНА - јул 2017

Упутство о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама СЛВ и ВФЛ - јул 2018.

Календар такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - пролеће 2019.

Пропозиције такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2018./19.

Право наступа играча у лигама млађих категорија - 2018./19.

Пропозиције такмичења за Куп Србије на територији ФСВ - јун 2018.

Правилник о вођењу књиге чланова ФСВ

Одлука о висини новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима - јул 2018.

Закон о спорту

Правилници Закона о спорту