Прописи ФСВ

Статут ФСВ - 17. фебруар 2022.

Пропозиције такмичења за Српске лиге - 2021./22.

Одлука о календару такмичења Војвођанских фудбалских лига - јесен 2021.

Одлука о календару такмичења Војвођанских фудбалских лига - пролеће 2022.

Календар такмичења (Табеларни преглед) на територији ФСВ - пролеће 2022.

Одлука о надлежним ТДС органима ФСВ - 2021./22.

Одлука о именовању ТДС органа ФСВ - 2021./22.

Одлука о накнадама службеним лицима на утакмицама Српских лига

Одлука о накнадама службених и именованих лица на утакмицама у надлежности ФСВ - 2021./22.

Пропозиције такмичења у ВФЛ - 2021./22.

Правилник о условима за пријем терена за такмичење у ВФЛ

Упутство за бараж утакмице за попуњавање ВФЛ - 2021./22.

Одлука о образовању конференција клубова - 2021./22.

Састав клубова Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2021./22.

Састав клубова ВФЛ Север - 2021./22.

Састав клубова ВФЛ Исток - 2021./22.

Састав клубова ВФЛ Југ - 2021./22.

Састав клубова у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2021./22.

Одлука о висини таксе за ангажовање специјалног известиоца и посматрача суђења на захтев клубова - 2021./22.

Одлука о утврђивању износа чланарине за програмске активности - пролеће 2022.

Одлука о лиценцирању службених лица клубова, делегата и такмичарских органа - 2021./22.

Одлука о обавезном снимању утакмица Српске лиге ВОЈВОДИНА - јул 2021.

Упутство о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама СЛВ и ВФЛ - 2021./22.

Календар такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - пролеће 2022.

Календар такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - јесен 2021.

Пропозиције такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2021./22.

Одлука о именовању Комесара лига млађих категорија - 2020./21.

Пропозиције такмичења за Куп Србије на територији ФСВ - 2021./22.

Правилник о вођењу књиге чланова ФСВ

Одлука о висини новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима - 2021./22.

Закон о спорту

Правилници Закона о спорту