Прописи ФСВ

Одлука о мерама за примену Статута ФСВ према ССОС ФСВ - 18.02.2020.

Статут ФСВ - 24. новембар 2017.

Пропозиције такмичења за Српске лиге - 2020./21.

Одлука о календару такмичења Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2020./21.

Одлука о играчима који имају право наступа у Српској лиги као бонус играчи - 2020./21.

Одлука о календару такмичења Војвођанских фудбалских лига - јесен 2020.

Календар такмичења (Табеларни преглед) на територији ФСВ - јесен 2020.

Одлука о надлежним ТДС органима ФСВ - 2020./21.

Одлука о именовању ТДС органа ФСВ - 2020./21.

Одлука о накнадама службеним лицима на утакмицама Српских лига

Одлука о накнадама за обављање службених дужности на утакмицама у надлежности ФСВ - 2020./21.

Пропозиције такмичења у ВФЛ - 2020./21.

Правилник о условима за пријем терена за такмичење у ВФЛ

Упутство за бараж утакмице за попуњавање ВФЛ - 2020./21.

Одлука о образовању конференција клубова - 2020./21.

Састав клубова Српске лиге ВОЈВОДИНА - 2020./21.

Састав клубова ВФЛ Север - 2020./21.

Састав клубова ВФЛ Исток - 2020./21.

Састав клубова ВФЛ Југ - 2020./21.

Састав клубова у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2020./21.

Одлука о висини таксе за ангажовање специјалног известиоца и посматрача суђења на захтев клубова - 2020./21.

Одлука о утврђивању износа чланарине за програмске активности - јесен 2020.

Одлука о лиценцирању службених лица клубова, делегата и такмичарских органа - 2020./21.

Одлука о обавезном снимању утакмица Српске лиге ВОЈВОДИНА

Упутство о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама СЛВ и ВФЛ - 2020./21.

Календар такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - јесен 2020.

Упутство за одигравање баража за попуну два места у Омладинској и Кадетској лиги Србије у такмичарској 2021./22. сезони

Право наступа играча у лигама млађих категорија - 2019./20.

Пропозиције такмичења у Омладинским, Кадетским и Пионирским лигама Војводине - 2020./21.

Одлука о именовању Комесара лига млађих категорија - 2020./21.

Пропозиције такмичења за Куп Србије на територији ФСВ - 2020./21.

Правилник о вођењу књиге чланова ФСВ

Одлука о висини новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима - 2020./21.

Закон о спорту

Правилници Закона о спорту