Dokumenti

Izjava COVID-19 - 13.08.2020.

Zapisnik sa fudbalske utakmice SLV (Word, 48 KB)

Zapisnik sa fudbalske utakmice SLV (PDF, 391 KB)

Zapisnik sa fudbalske utakmice VFL (Word, 47 KB)

Zapisnik sa fudbalske utakmice VFL (PDF, 485 KB)

Nalog za službeno putovanje

Nalog za službeno putovanje

Upitnik za isplatu troškova (Word, 129 KB)

Upitnik za isplatu troškova (PDF, 321 KB)

Nalog za obavljanje službene dužnosti na utakmici (Word, 158 KB)

Nalog za obavljanje službene dužnosti na utakmici (PDF, 424 KB)

Izveštaj delegata (Word, 48 KB)

Izveštaj delegata (PDF, 393 KB)

Izjava isključenog igrača - odstranjenog službenog lica (Word, 141 KB)

Specifikacija troškova službenih lica na utakmicama

Specifikacija troškova službenih lica na utakmicama

Upitnik za klubove

Upitnik za klubove

Upitnik za klubove mlađih kategorija

Upitnik za klubove mlađih kategorija

Upitnik za delegata Omladinske, Kadetske i Pionirske lige

Upitnik za delegata Omladinske, Kadetske i Pionirske lige

Zahtev za izdavanje dozvole za službenog predstavnika

Zahtev za izdavanje dozvole za službenog predstavnika

Zahtev za izdavanje dozvole za rad lekara

Zahtev za izdavanje dozvole za rad lekara

Zahtev za izdavanje dozvole za fizioterapeuta

Zahtev za izdavanje dozvole za fizioterapeuta

Zahtev za izdavanje dozvole za komesara za bezbednost

Zahtev za izdavanje dozvole za komesara za bezbednost

Zahtev za izdavanje dozvole za zamenika komesara za bezbednost

Zahtev za izdavanje dozvole za zamenika komesara za bezbednost

Osnovni podaci o delegatu

Osnovni podaci o delegatu

Mišljenje kluba o suđenju

Mišljenje kluba o suđenju

APR - Osnovne informacije (kako realizovati upis FK kod APR RS)

APR - Evidenciona prijava

APR - Prijava za upis prevođenja

APR - Prijava za brisanje

APR - Prijava za upis

APR - Prijava za upis promene podataka

APR - Zahtev za izdavanje potvrde-uverenja

APR - Zahtev za izdavanje uverenja o registrovani podacima

APR - Zahtev za rezervaciju naziva