Rukovodstvo lige

rb Prezime i ime Mesto Funkcija
1. Božović Dragutin Kula Komesar
2. Vlahović Ljubiša Tehničko lice u kancelariji FSV