021 / 421-401, 021 / 420-885 021 / 66-23-460 kancelarija@fsv.rs Булевар Ослобођења 92/5, Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ

Привремена комисија ИО ФСВ за делегирање судија, делегата и вођење дисциплинског поступка Војвођанске фудбалске лиге “ЈУГ” је на састанку одржаном 13. априла 2018. године донела  О Д Л У К У  да се суспендује првенство ВФЛ “Југ” због угрожене безбедности и притисака на службена лица и актере.

У наредном периоду Комисија ће у дејству са Фудбалским савезом Војводине и државним органима предузети потребне радње неопходне за наставак првенства. Поред тога, привремена Комисија предузеће одређене мере према одговорним лицима у клубовима.

Клубови ће бити благовремено обавештени о наставку првенства.

Председник привремене Комисије ИО ФСВ за делегирање судија, делегата и вођење дисциплинског поступка ВФЛ “Југ”

Милорад Вујачић